originální obrazy

Když místo starých map, při plavbě v neznámých vodách, budeš se řídit svým citem, odkryješ pravou tvář pravdy.

 

Kurz automatickÁ kresbA

Co to je automatická nebo taky intuitivní kresba

Automatická kresba  i písmo patří k mimosmyslovým schopnostem, které nevyužívají známé smysly ani technické pomůcky.
 
Určité barvy i jejich barevné kombinace samy o sobě vyvolávají představy něčeho známého ( např. červené střechy nebo zelená louka ).
 
Barvy mohou vyvolat silné pocity, které máme uloženy v paměti z minulosti jako náš osobní zážitek.
 
Barevné představy událostí, citů i běžných pojmů souvisí s naším individuálním vyjádřením barevného cítění.
 
Toto cítění - spojené s individuálními pocity využivá abstrakce. 
 
Malba nebo kresba, která tímto způsobem s pomocí linií a tvarů zviditelňuje to, co je zdánlivě neviditelné.
 
Graficky znázorňuje informace, které nejsou vazané na vědomí. Bez rozumového a logického aspektu se dostaneme k nekontrolovanému proudu individuálních asociací.
 
Spontánní tvůrčí proces zachycuje určité kódy, které jsou spojovány s osobnostními rysy a zážitky.
 
Přenos informací neverbální cestou je více vypovídající a odhaluje to, co je v daném okamžiku třeba.
 
Informace takto získané přesahují "běžné" smysly. 
 
Tento způsob záznamu se nazývá automatická - intuitivní kresba. 

Automatická kresba