originální obrazy

Láska není opak nenávisti, jako pokora není opak pýchy.

 Krishnamurti

Přírodní zářiče

Qi (energie) v našem těle

Qi - Ki - Prána - energie

Qi nebo Ki popř. prána je vlastně energie, která je všudypřítomná. My lidé jsme energií stejně jako rostliny, stromy, moře, slunce, domy, jídlo, vzduch, světlo, atd.
Všechno vyzařuje energii, rozdílné jsou pouze frekvence a vibrace. Nejčistší jsou samozřejmě zářiče, které pochází z přírody. Nejlépe z čisté, neporušené přírody.
Naše tělo je přímým důsledkem našich myšlenek - myšlenkových vzorců a prvků, které jsme do něj vnesli ( prostřednictvím jídla a dechu ). Člověk je tak jedinečný otisk energie, protínající se tady a teď. 
 

Makro - mikrokosmos

Naše těla odráží také princip, jaký makrokosmos takový mikrokosmos. Země i naše těla sestávají ze tří čtvrtin z vody a krev má v podstatě totéž složení jako mořská voda. Vše se potom opakuje na úrovni buněk. Stejně jako my i buňky mají svá energetická centra, dopravní systém i komunikační zařízení.
V čínské medicíně existuje model, který velmi jednoduše vysvětluje, odkud čerpá tělo svoji qi - energii.
 

Vytváření Qi z potravy a dechu

Organismus je vyživován dvěma centrálními energiemi - prenatální a postnatální qi.
Prenatální qi si přinášíme s sebou při svém narození a slouží jako základní potrava pro všechny orgány a jejich funkce. Tato qi je uložena v ledvinách, v dolním ohřívači. Délka života závisí na její kvantitě. Jsou to  tzv. " zlaťáky".
Postnatální qi obsahuje energii získanou plícemi ze vzduchu tzv. dýchací qi. A potravní qi, kterou získáváme pomocí yangu sleziny z potravy. Obě tyto qi - dýchací a potravní - se mísí v horním ohřívači a vytváří postnatální qi. I ta vyživuje organismus. Jsou to naše " stříbrňáky".
Jde o to, že čím více postnatální qi získáme, tím méně spotřebujeme qi prenatální.
Pokud jsme vystaveni stresu, špatnému stravování, znečištěnému vzduchu, nemoci apod. dokážeme vytvářet jen málo postnatální qi.
Cvičení např. Qi gong, tchaj-ťi-čchuan, taoistické praktiky i meditace jsou určena právě k vytváření postnatální qi, aby odčerpávání prenatální qi bylo, co možná nejmenší.
Qi gong je technika vedení Qi tělem pomocí tělesných cvičení.